Skoling #14

Det er fint vejr og jeg glæder mig til at flyve. Jeg venter i flyveklubbens klublokale på at min instruktør skal lande for at hente mig, - han er ude at skole med en anden elev og jeg er ankommet i god tid, for det er altid spændende at se, hvad der sker på flyvepladsen når der er mange aktiviteter.

Nu kalder eleven over radioen og kort tid efter lander han. Det er nu min tur og jeg ved ikke helt, hvad der skal foregå, men instruktøren ringer til Karup og får lov til at anflyve Karup med Ground Controlled Approach (GCA). Han fortæller mig hvad jeg skal gøre: Jeg skal flyve blindflyvning (med vinduerne tildækket og blindflyvningsbriller på) til Karup, hvor jeg skal lande. Undervejs vil jeg blive vejledt og guidet helt ned til banen over radioen af kontrollen i Karup. Nå, det lyder spændende, så forventningsfuld sætter jeg mig til rette i flyet, starter op o.s.v., letter fra jorden og styrer vestpå.

Jeg får nu brillerne på, så jeg ikke kan se ret meget andet end de nødvendige instrumenter og instruktøren tildækker vinduerne fremefter, så jeg ikke kan snyde. Det kunne jeg nu aldrig finde på, for jeg vil lære det. Således flyver vi en tid efter instruktørens anvisninger med lidt kursændringer og højdeskift indtil han beder mig kalde Karup og anmode om GCA.

Jeg kalder Karup og de begynder nu at lede mig hen mod banen. Jeg gør ikke andet end at holde flyet korrekt flyvende og ellers følge deres instruktioner. Det varer en 10 minutters tid med ændringer af kurs og højde indtil Karup GCA instruerer mig om, at jeg nu er 10 nm. fra banen, så er jeg klar over at jeg snart er fremme. 5nm. "Make your checks and report when ready for approach" lyder det nu fra Karup GCA. Jeg gennemgår checklisten før landing og rapporterer klar til approach. Nu instruerer Karup GCA mig om ikke længere at svare på deres instruktioner og jeg tier stille medens jeg følger kommandoerne fra jorden: Lidt højdekorrektioner nu og da, men ellers mest afstande til banen. Jeg begynder at tage farten af og at sætte flaps. Så mere flaps. Så fulde flaps. Nu kommer afstande og højder i en rolig strøm fra Karup GCA og jeg gør klar til at tage gassen helt af og til at flare. Instruktøren fjerner raskt afdækningen for ruderne og jeg tager brillerne af. Nå da da.. jeg er få meter over banen og når lige at flade ud og lade hjulene røre banen da jeg får besked af instruktøren om at gå op igen, - vi skulle bare lige ned og røre.

Jeg får udflyvningsinstruktioner fra Karup, kvitterer og sætter kursen nordpå.

Det var faktisk ikke så svært. Nu går det i højt humør hjemad med mere blindflyvning og jeg lander efter en interessant og lærerig tur.

TIPS: Tag det roligt og koncentrer dig om blindflyvnings-instrumenterne. Brug små, rolige bevægelser på roret og lad være med at krænge for meget i drejene.