Flyveteori

Det var spændende, - meget spændende at lære flyveteorien. Selv om det altså var spændende, vil jeg ikke fordybe mig i en nøjere gennemgang af alle emnerne. Det er nok at sige, at selv om man evt. slet ikke vil lære at flyve så er selve teoriundervisningen (ja, også incl. meteorologi!) meget interessant.

Der kræves ingen matematiske forudsætninger men man skal være villig til i stort omfang (udover meter) at regne med tommer, fod, gallons, knob og sømil for af en eller anden grund er det disse sære måleenheder vi skal regne i selv om at alle er enige om, at metersystemet sammen med ti-talsystemet er det bedste til alle regneformål. Det er utroligt, hvad man kan vænne sig til, og efter et par uger var måleenhederne ikke længere et problem for os.

Til forside